De planken vertonen op de zichtbare zijde gezonde noesten met een maximale diameter van 60mm.
Deze kwaliteit bevat tevens een aandeel planken uit de natuur en classic sortering. Kleurschakeringen, droogvlekkken en kleine kopsscheurtjes worden niet als gebrek beschouwd.Ā  Sporen van spint of hart zijn toegelaten.