De planken vertonen op de zichtbare zijde gezonde noesten met een maximale diameter van 60mm. Kleurschakeringen, droogvlekkken en kleine kopsscheurtjes worden niet als gebrek beschouwd.  Sporen van spint of hart zijn toegelaten.